f t l e

Genre: 4-10 kW

Omschrijving

Technisch overzicht

SPECIFICATIES KB ECOLINE COMBI KB20 KB ECOLINE HYBRID KB20 Compact 7 combi Compact 7 boiler Compact 7 CV HR Serie Boiler HR 300 HR Serie CV HR 300 KB ECOLINE CV KB20 KB ECOLINE BOILER KB20
Type COMBI HYBRID COMBI BOILER CV BOILER CV CV BOILER
Capaciteit (in kW) 8 8 7 7 7 10 10 8 8
Breedte inbouwmaat (mm)* 490 500 330 330 330 480 445 455 485
Diepte inbouwmaat (mm)* 520 520 620 620 570 580 580 520 520
Hoogte inbouwmaat (mm) 435 460 445 380 340 435 435 435 435
CV aansluiting (mm) 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Drinkwater aansluiting (mm) 15 - 15 - - 15 - - 15
Olieaansluiting (binnendraad) 3/8" 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Rookgas (diameter in mm) 50 50 50 50 50 60 60 50 50
Dashboard digitaal Digitaal digitaal digitaal analoog digitaal digitaal digitaal digitaal
Energiezuinige circulatiepomp + + + + + + + + +
Pomptimer + + + + + + + + +
Siemens ruimte thermostaat + + + + + + + + +
Warm water aan/uit + + + + - + - + +
Oliefilter Flocotop - - + + + - (Optional) - (Optional) - -
Oliefilter Toc 80 + + - (Optional) - (Optional) - (Optional) - (Optional) - (Optional) + +
Oil Filter - - - (Optional) - (Optional) - (Optional) + + - -
Externe luchtaanzuig optie + - (Optional) - (Optional) - (Optional) - (Optional) - (Optional) optie optie
Vul en aftap combinatie + + + + + + + + +
Voltage (A.C.) 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Tapwater 60º (p.m. in Lt.) 3 3 -
Gewicht (kg) 70 65 53 49 47 62 60 65 62
Rendement % 92 92 >90 >90 >90 90 90 92 92
Waterinhoud ketel (liters) 8,5 8.5 15 15 15 16 16 8.5 8,5
Brandstof diesel of GTL Diesel en Elektriciteit diesel diesel diesel diesel diesel diesel of GTL diesel of GTL
Brandstofverbruik L/h/h 0,69 0.69 0.9 0.9 0.90 1.1 1.1 0.69 0,69
Rookgastemperatuur ºC 170-220 170-220 170-220 170-220
Sproeier/Nozzle mm/º 0,18/80 0.18/80 0.25 / 60 0.25 / 60 0.25 / 60 0.30 / 60 0.30 / 60 0.18/80 0,18/80
Startvermogen 230V (W) 262 262 262 262
Bedrijfsvermogen 230V (W) (W) 154 154 255 255 255 300 300 154 154